Personlige oplysninger

Fulde navn: Maria Theresia Jankuhn
Fødselsdag: 6. februar 1963
Gift med: Stig W. Jørgensen, cand.mag., ph.d. Oversætter og konsulent
Barn: Victor Jankuhn Jørgensen, født 26. september 2003

Primære kvalifikationer

 • indgående erfaring med opbygning og pleje af relationer med indenlandske og udenlandske kunder
 • tyskkundskaber på næsten indfødt niveau og solidt kendskab til tysk kultur og det tysktalende område
 • uddannelsesmæssig baggrund i international erhvervsøkonomi, med speciale i interkulturel kompetence
 • mangeårig erfaring i retail med fokus på resultatet
 • praktisk erfaring med sale forecasts og forecast analyser
 • solid praktisk erfaring som retail merchandiser
 • særdeles god til etablering af personligt tillidsforhold med interne og eksterne kunder
 • stor allround viden, samt evne og vilje til at løse praktiske problemer inden for mange felter
 • kan sælge alt
 • humoristisk sans og høj stresstærskel

Erhvervserfaring

2010-2012 Eksportkoordinator, Sirius Company as
 • Varetager den daglige kontakt med firmaets agenter i Europa, specielt Tyskland
 • Varetager og opbygger internationale kunderelationer, samt plejer disse, ud fra min erfaring med international handel og mit kendskab til de europæiske landes kultur, især det tysksprogede område.
 • Support og kommunikation med udenlandske B2B-kunder.
 • Logistisk ansvar for udenlandske forsendelser.
2009 Udnævnt til forecast analyst for det europæiske marked, Georg Jensen Retail A/S
2008-2009 Retail merchandiser, intern salgskoordinator Georg Jensen Retail A/S
 • Retail merchandiser med ansvar for Georg Jensens egne butikker på det danske marked, dvs. ca. 10 % af virksomhedens samlede omsætning på årsbasis
 • Eneansvarlig for de forskellige butikkers sortiment og lagerstyring, herunder også interne allokeringer af varer
 • Ansvarlig for udarbejdelsen af salgsanalyser for de danske butikker
 • Eneansvarlig for replenishment af lager og flagging af slow movers i de danske butikker
 • Det overordnede og praktiske ansvar for status i samtlige butikker i Danmark. I den tid blev differencen/svindet i Georg Jensens flagship store reduceret med 85 %.
 • Ansvarlig for den løbende opdatering af CRM databasen.
 • Aktiv deltager i retail management møder med indflydelse på butikkernes daglige drift og specielle salgsaktiviteter.
2001-2008 Sælger, Georg Jensen Antiques
 • Ansvarlig for vedligeholdelsen af kundekartoteket
 • Ansvarlig for etableringen af elektronisk kundekartotek
 • Ansvarlig for udformning og udsendelse af postordretilbud og newsletters, primært til USA. Desuden ansvarlig for forsendelse af postordrer, samt told- og momsklareringer.
 • IT-superbruger (Axapta) ansvarlig for undervisning af kolleger og nye medarbejdere.
 • Ansvarlig for oprettelsen og udarbejdelsen af Georg Jensen Antiques kommercielle hjemmeside, herunder udvælgelsen af varer og forfatter af samtlige tekster.
 • Ansvarlig for replenishment af lager og salgsfremmende aktiviteter for slow movers efter oprettelsen af Georg Jensens e-commerce.
 • Ekstern konsulent på Georg Jensen Antiques’ overgang til e-commerce.
1988-2001 Salgsassistent, Georg Jensen og Royal Copenhagen, Copenhagen Airport.
 • Praktisk ansvarlig for organisering og forløb af status
 • Dagligt ansvarligt for varebestilling og sammensætning af sortiment
 • Sikkerhedsrepræsentant
 • Mentor for nye medarbejdere, og ansvarlig for disses oplæring, både IT og almindelig oplæring
1985-1988 Assistance, Bing & Grøndahl
 • Fik sidst i forløbet overdraget ansvaret for bestillinger til kundeordrer

Uddannelse

2006-2010 Kunsthistorie, Åbent Universitet, Kbh. Universitet. Studiet har været betalt af Georg Jensen med henblik på overtagelse af ledelsen af Georg Jensen Museum efter den nuværende museumsleders pension.
1996 Cand. merc. Handelshøjskolen i København. International økonomi. Speciale: Interkulturel kompetence.
1983-1986 HA. Handelshøjskolen i København
1981-1983 Musik. Musikvidenskabeligt institut, Københavns Universitet.
1981 Nysproglig studentereksamen. Sortedam Gymnasium

Sprog

Engelsk Flydende skrift og tale
Tysk Flydende skrift og tale
Fransk Rustent
Italiensk Turistniveau
AndreStor fortrolighed med de skandinaviske sprog og god evne til at kommunikere med disse. Derudover kendskab til japansk.

IT

Professionel bruger af Axapta (retail og backoffice,) Professionel bruger af Excel, Professionel bruger af MS-office

Fritidsinteresser

1989-2004 Formand for Operaens Venners Ungdomsafdeling
2000-2003 Event manager, Operaens Venner
2003-2005 Bestyrelsesmedlem, Operaens Venner
2003-2005 Kasserer, Bel Canto Selskabet

 

       

© COPYRIGHT 2012 MARIA JANKUHN